På lag med Lillesand

Det er på tide med et skifte i Lillesand!

SV trenger din støtte for å hindre at tjenestene og naturen bygges ned, og at elver trues av forurensning.

SV er et klart alternativ til høyresidens kuttpolitikk og manglende styring.

LES MER om SVs alternative politikk

Vi har en klar plan for Lillesand:

  • Prioritere bemanning og heltid
  • Satse på godt arbeidsmiljø og god psykisk helse, og få ned sykefraværet
  • Satse på kompetanseutvikling i alle sektorer
  • Styrke samarbeidet med fagforeningene
  • Bedre koordinert samarbeid med frivilligheten

Sikre finansiering

SV mener at Høyre og støttepartiene fører en uansvarlig budsjett- politikk. Der Høyre ser kutt i utgifter, ser vi i SV kutt i tjenester, økt fysisk og psykisk press på jobben, og manglende satsing på  natur og miljø. LES MER om SVs alternative politikk

Les hele programmet

SV er partiet for deg som både vil ha en rød og en grønn politikk.