På lag med kulturen

Kulturbyen Lillesand

Lillesand blir en levende og fremtidsrettet by når kunst og kultur prioriteres. SV vil satse på gode vilkår for kunstnere. Ved å satse på å legge til rette for profesjonelle kunstnere, legger vi grunnlaget for å utvikle bredden og frivilligheten.

Kreative mennesker i sentrum tiltrekker seg nye mennesker, og bidrar til å skape morgendagens bærekraftige næringer og et levende lokalsamfunn. Kultur skaper livsglød, tiltrekker turister og får oss til å bruke sentrum.

SV vil at: 

 • Kulturskolen skal få egnede, permanente lokaler. Det kan hende dette er på “brannstasjonstomta» eller som en utvidelse av kinoen.
 • Lage et system for i husleiestøtte til utøvende kunstnere for å skape levende lokaler i sentrum.  Pengene utbetales på Lillesandskortet (sentrumskort). Slik stimuleres sentrumsutvikling, sentrumshandel og arbeidsplasser
 • Vi skal ha en bred kulturskole med tilbud i alle kunstfag. 
 • Lillesand kulturskole skal ha en lav terskel og gratisplasser, samt utvikle samhandling med grunnskole og SFO.
 • Representanter for kulturlivet kommer inn i Sentrumsforum eller nye fora for å utvikle byen.

Byutvikling 

Vi trenger mer lederskap og dialog

SV er et kulturvernparti, samtidig som vi vil utvikle Lillesand videre. Vi må sørge for levende lokaler i sentrum. Hva skal skje i sentrum hvis netthandelen tar mer og mer over? Får vi et sentrum av tomme lokaler? Hva kan vi gjøre?

For å lykkes med å utvikle vårt unike sentrum er det avgjørende med tydelig politisk engasjement over tid og arenaer for dialog mellom ulike aktører og innbyggere. Vi mener det er synd om debatten om sentrumsutvikling polariseres i et ja eller nei til gågate eller gatebelegg. Hvis vi heller våger å lufte tanker og være nysgjerrige, skaper vi et godt grunnlag for å utvikle et levende sentrum.

SV vil bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike aktører videre. Da må kommunen stille opp, ildsjeler og sentrale aktører i kulturliv og foreninger må inviteres med, og viktige gårdeiere i byen må spille på lag.

 • Ta initiativ til en årlig møteplass for å utvikle Lillesand. Vi vil skape rom for at utvikling gror fram i møte mellom ulike aktører i lokalsamfunnet, kunnskapsmiljøer og samarbeid med andre kommuner
 • Folkeparken Kokkenes skal utvikles med rom for aktiviteter for alle aldersgrupper, maritime aktiviteter og kultur.
 • Sentrumsnære byggeprosjekter skal bygges som tette småhusområder med sørlandske småbykvaliteter, slik vi finner i andre sørlandsbyer.
 • Kunnskap om byutvikling som en bred samfunnsprosess skal gjennomsyre kommunen
 • Utvikle samarbeidet mellom etablerte og nye aktører i sentrum.
 • Prioritere gåsoner i sentrum, sykkelstier og offentlig transport, framfor privatbilisme.
 • Jobbe for parkering under bakken og et bilfritt miljø i sentrumsgatene
 • Badeplasser og bryggeanlegg skal legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Alle butikker og kommunale tjenester skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Gågate og resten av gatene i sentrum skal utformes i tråd med vedtatt veileder. Kostnader, estetikk, universell utforming og miljø skal vektlegges.