Våre kandidater

1. kandidat, Espen Lia (48): Lærer, Lillesand

Hjertesaker:

2. kandidat, Joyce Pigao (): Lillesand

Hjertesaker: