Våre kandidater

2. kandidat Aust-Agder, Espen Lia (48): Lærer, Lillesand

Hjertesaker:

  • Utvide demokratisk deltakelse ved å skape nye fora og bedre muligheter for å være med. Vi skal møte hverandre i byen, og bygge fellesskap i mangfoldet
  • kampen mot vindkraft og for vern av natur lokalt. Samtidig, må vi bli flinkere til å peke på løsninger: Vi skal ha høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling og å fremme grønt tankesett og nytenking i næringer, kommune og blant oss innbyggere.
  • Vi må bekjempe ulikhet og alle former for rasisme og diskriminering. Jeg vil holde fast ved det grunnleggende menneskesynet om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk, sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har.  Ulikhet bryter ned fellesskapet og tilliten mellom oss, lokalt og globalt.

5. kandidat Aust-Agder, Inger Margrethe Stoveland (47): Leder senter for ung kunst og kultur ved UiA, Lillesand

Hjertesaker:

  • Vilkårene for kunst og kultur – det er pulsen på samfunnet og kreativiteten vi trenger for å gjøre verden til et bedre sted
  • Oppvekst med fokus på trygghet og individtilpasset opplæring
  • Naturvern – vi kan ikke drive godt miljøvernarbeid uten at vi tar vare på artsmangfold og nærnatur