På lag med deg

1. Espen Lia

Jeg stiller som ordførerkandidat for å ta Lillesand i en miljøvennlig retning og for å skape en god kommune for alle og leve i. Jeg brenner for at kommunen skal være et godt og utviklende sted å jobbe for de ansatte. Det viktigste for meg som politiker er å lytte til folk, og samtidig kjempe for sakene jeg tror på! Jeg har jobbet som lærer i barne- og ungdomsskole i 25 år og har flere år som tillitsvalgt.

2. Joyce Pigao

Jeg er utdannet psykologspesialist og leder av Distriktspsykiatrisk senter Østre Agder (DPS) i Sørlandet sykehus. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og opptatt av å styrke og utvikle gode offentlige tjenester for alle. Helsetjenester for barn, unge, voksne og eldre må prioriteres, herunder mener jeg også psykisk helse. Å bygge et samfunn hvor alle har plass og vi tar vare på hverandre er viktig for meg.

3. Ralf Corneliussen

Jeg har vokst opp i Lillesand og jobbet som industriarbeider i byen vår i mange år. Jeg er gift og har 3 voksne barn.
I dag er jeg uføretrygdet, men jobber for et Lillesand hvor mellommenneskelig forståelse står i fokus både i arbeidslivet og ellers når mennesker møter hverandre. Jeg jobber frivillig i stiftelsen Livs-lyst og har et hjerte for psykiatrisk kunst og kultur.

4. June Fylkesnes

Jeg jobber ved UIA og har vært SVs vara i Tjenesteutvalget og Bystyret (2019-2023). Det viktigste fokuset er MENNESKER, for hva er vel byen uten folk? Jeg er også opptatt av rein luft og reint vann i Lillesand, av å verne om miljøet, naturen og strandsona, og også sikre allemannsretten. Når du stemmer SV skal du være trygg på at mennesker og naturen er i fokus  ❤️💚

5. Mari Jore

Jeg er sosiolog og jobber ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Jeg brenner for at skole og utdanning skal utjevne forskjeller i samfunnet. Særlig er jeg opptatt av hvordan skolen i større grad kan bekjempe rasisme og diskriminering, og slik gi likere muligheter til minoritets- og majoritetselever.

6. Bjørn Fredrik Nordli

Jeg er initiativtaker til Vi rydder Lillesand.

Brenner for miljø og opplysningsarbeid. 

Frivillighet, psykisk helse og aktivitetspark for barn og unge er noen av hjertesakene mine.

7. Henrik Jagels

Jeg er 46 år, innflytter fra Skien, gift med en Lillesandsjente, far til to døtre og jobber til daglig på Universitetet i Agder. Jeg er engasjert i Lillesand SV fordi jeg brenner for et rettferdig og grønt Lillesand hvor alle vokser opp med like muligheter, uavhengig av bakgrunn.

8. Eirien Mosby

Jeg har 5 barn, jeg er lærer på Lillesand Ungdomsskole. Jeg brenner for å legge til rette for et bedre og bredere fritidstilbud for barn og unge i byen vår. Jeg tror på respekt, inkludering og kjærlighet. Barn og unge trenger å bli tatt på alvor og bli hørt!

9. Randi Maria Olsen

Jeg er lektor under utdanning ved Universitet i Agder. Jeg meldte meg inn i SV da partiets syn på natur og mennesker samstemte best med mitt eget. Jeg er opptatt av å utjevne forskjeller i samfunnet og at Lillesand skal være et godt og inkluderende sted å bo.